150 jaar oud Bels Lijntje tussen Turnhout en Tilburg krijgt nieuwe toekomst

Het Bels Lijntje was ooit een spoorlijn maar is vandaag een populair fietspad tussen Turnhout en Tilburg. Onder leiding van Toerisme Provincie Antwerpen tekenden diverse partners uit België en Nederland samen een ambitieuze toekomstvisie voor het Bels Lijntje uit. In oktober presenteren ze ideeën voor de verdere inrichting en ontsluiting, met aandacht voor onder meer toerisme, erfgoed, mobiliteit en landschap.

Het Bels Lijntje is een fietspad tussen Turnhout en Tilburg dat in 1989 werd geënt op een oude spoorwegbedding. Dat tracé telde zeven stations: Tilburg (km 31), Riel (km 25), Alphen (km 18), Baarle-Nassau (km 13), Baarle-Nassau Grens (km 9), Weelde (km 8) en Turnhout (km 0). Tevens was er een aftakking naar Goirle voor goederentreinen. Op 1 juni 1973 reed de laatste officiële trein. In 1989 werd over de bedding een fietspad aangelegd van Tilburg (Oude Warande) naar Turnhout. Het traject telt 33 kilometer.

In 2017 vierde het Bels Lijntje zijn 150ste verjaardag. Het feestjaar zorgde voor een vernieuwde aandacht en talrijke initiatieven op en langs het fietspad: van bredere paden over de reconstructie van twee spoorwegspanten tot plaatselijke festiviteiten. Alle betrokken partners werden het snel eens: een toekomstvisie voor het Bels Lijntje vraagt om een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak.

Daarom zetten de zeven gemeenten langs het traject, Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete en projectleider Toerisme Provincie Antwerpen een nieuwe samenwerking op. Deze partners engageren zich beleidsmatig én financieel. Groendomeinen Kempen, Brabants Landschap, Midpoint House of Leisure en Visit Brabant doen ook mee. Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘Uiteraard betrekken we ook de plaatselijke partners, stakeholders en de burgers bij dit project. Het Nederlandse MTD Landschapsarchitecten en het Vlaamse Idea Consult zullen samen de visietekst schrijven. Kortom, dit is een unieke, grensoverschrijdende samenwerking.’

Eerste stap vormt de formulering van een gezamenlijke trajectvisie, rekening houdend met de troeven en het DNA van het gebied. Een geïntegreerde aanpak dringt zich op. Het project heeft immers raakpunten met diverse beleidsdomeinen, waaronder mobiliteit, toerisme, cultuur, erfgoed, ecologie en landschapsbeheer. In oktober presenteren de partners een toekomstvisie voor het Bels Lijntje. Die vormt de basis om vervolgens samen de uitvoeringsplannen op te stellen. De Haes: ‘We kiezen bewust voor een frisse, creatieve aanpak, mét respect voor de bestaande initiatieven. De komende maanden wil Toerisme Provincie Antwerpen als projectcoördinator de betrokken partners begeleiden om samen een veelbelovende toekomst voor het Bels Lijntje uit te tekenen. Een mooie uitdaging.’

In de trajectvisie en –identiteit houdt men rekening met duurzaam toerisme, natuurbeleving en plaatselijke economie, evenwichtige spreiding van de bezoekersdruk, beleidsdoelstellingen van de betrokken overheden en een consistent beleid, verhogen van de biodiversiteit, het beleid afstemmen met de betrokken organisaties en verenigingen, aandacht voor de positionering binnen de bestaande fietsnetwerken en het vinden van een juiste verhouding tussen recreatieve en nuttige verplaatsingen.

Tekst: Edwin Mariën
Foto’s: Provincie Antwerpen