Seja ook in “Corona” tijden nog spring levend !

Seja een voetbalclub in Merksem.
Niet zomaar een club, een club met hart voor jeugd voor voetbal, voor opleiding, begeleiding zij omschrijven het als “’t Is zwart, ’t is wit, ’t is super dynamiet, ’t is Seja, ’t is Seja”. Opgericht in 2001 uit een fusie van de opgerichte club Olsea in 1934 en St.Jan opgericht in 1949. Nu is de club aangesloten bij Voetbal Vlaanderen.

Ze hebben ook regelmatig een nieuwsbrief en wij mochten er gebruik van maken voor een reportage met dank aan Seja Merksem. (MD)


Teksten François
De Leeuw ook in tijden van Corona zit men op Seja niet stil. De kantine is aan een echte “change-over” begonnen wat resulteert in een prachtige nieuwe en moderne “look” die mag gezien worden. Daar de kantine momenteel niet toegankelijk is, bij deze alvast een voorsmaakje.


***** KATHOLIEKE ROOTS *****

Afbeelding: KANNUNIK FRANCIS DESSAIN (1875 – 19

 

 

Ook al ressorteert onze club tegenwoordig onder de vleugels van ‘Voetbal Vlaanderen’, toch klinkt de benaming ‘Katholiek Sportverbond’ nog steeds vertrouwd in de oren. Hoe dat zoals komt vraagt enige geschiedkundige duiding. Onder impuls van kanunnik Francis Dessain zag in het begin van de 20ste eeuw het Aartsbisschoppelijk Sportverbond het levenslicht.

Hij was ruim veertig jaar voorzitter van FC Malinois, te beginnen van in 1906.
Hij was de jongere broer van Karel Dessain, die burgemeester van Mechelen was.
Bron: https://www.regionalebeeldbank.be/beeldbank/1269631

 

 

 


  • Er moest ‘katholiek’ worden gesport en dus werd er gestart met een voetbalcompetitie tussen colleges van het Aartsbisdom Mechelen met als inzet de Kardinaalsbeker, uitgereikt door kardinaal Mercier. Later kwam ook een buitenschoolse competitie voor patronaten tot stand om uiteindelijk ook uitgebreid te worden met de werkman kringen, zodat de katholieke doelgroep steeds groter werd. Wat in 1932 ook vertolkt werd in de benaming ‘Katholiek Sportverbond’.
    Na de tweede wereldoorlog wijzigde verbondsnaam nog verschillende keren:
  • VKSV (Vlaams Katholiek Sportbond) in 1945
  • KSF (Katholieke Sportfederatie van België) in 1956
  • KKSF (Koninklijke Katholieke Sportfederatie van België) in 1961
  • KKVS (Koninklijk Katholiek Vlaams Sportverbond) in 1983.

bron Seja nieuwsbrief december 2020 met dank aan bestuur om gebruik te maken van hun tekst en beeldmateriaal (MD)

Website Seja Merksem

klik op de bovenstaande foto om naar Seja website te gaan