In de loop van 2021 zullen 3 nieuwe deelmobiliteitsaanbieders hun vloot in Antwerpen aanbieden. In maart lanceren de elektrische deelsteps van Lime en de elektrische deelscooters van GO Sharing. Daarna zal ook Felyx met elektrische deelscooters in Antwerpen opstarten.

Vanaf maart 2021 zullen de elektrische deelsteps van Lime in het Antwerpse straatbeeld te vinden zijn. In het begin zullen er 250 steps worden ingezet om stapsgewijs uit te breiden naar 1000 steps, rekening houdend met de door de stad opgelegde spreidingscriteria. Go Sharing zal vanaf maart 500 deelscooters uitzetten in de stad, net zoals Felyx later in 2021. De steps en scooters vinden, ontlenen en betalen gebeurt via de app. Er worden geen registratiekosten aangerekend, gebruikers betalen enkel voor het gebruik.

Elektrische deelsteps en deelscooters zijn een handig vervoersmiddel in de stad. Ze zijn wendbaar, gemakkelijk te parkeren en milieuvriendelijk. Momenteel vind je in Antwerpen de deelsteps van Bird en de deelsteps en -scooters van Poppy. Na de lancering van Lime, Felyx en GO Sharing zullen gebruikers de keuze hebben uit 3 aanbieders voor elk vervoersmiddel. Dat is ook ineens het maximum aantal dat is vastgelegd door de stad.

Het gaat om een free-floatingsysteem waarbij de ontleende steps en scooters geen vaste ophaalplek of terugbrengplek hebben. Om een dergelijk deelsysteem in Antwerpen uit te kunnen uitrollen, moet de stad een vergunning toekennen. Enkel aanbieders die voldoen aan de toelatings- en exploitatievoorwaarden worden toegelaten en krijgen een vergunning.

Dit is nodig om de openbare orde en veiligheid te kunnen garanderen en een overaanbod aan deelsystemen te vermijden. Verder wordt er zo ook gekeken of er voldoende capaciteit is bij de opstart voor een goed functioneren. Per type deelvoertuigen wordt er een maximum aantal aanbieders toegelaten. Voor deelsteps en -scooters werd het aantal vergunningen vastgelegd op 3. De vergunningen worden uitgereikt voor maximum 3 jaar en worden periodiek geëvalueerd. 

Op de hoogte blijven? Schrijf je dan snel in op onze nieuwsbrief.

Reportage Stad Antwerpen en Lime

Stad verfijnt reglement voor deelsteps zonder vaste standplaats

In 2018 voerde Antwerpen een reglement in voor deelsystemen zonder vaste stallingsinfrastructuur. Dat omvat alle toelatings- en exploitatievoorwaarden voor de aanbieders van dergelijke deelvoertuigen op het grondgebied van de stad. Uit de gebruikscijfers bleek dat voor de deelsteps een goede gebiedsdekking noodzakelijk is voor een concurrentiële exploitatie. Daarom wordt nu in het reglement het maximaal aantal steps op het grondgebied verhoogd van 2250 naar 3000, en wordt ook de spreiding ervan verder verfijnd.

Het reglement dat in 2018 inging, laat de stad toe om onder meer volgende criteria vast te leggen: het maximale aantal deelvoertuigen per deelvoertuigencategorie; het aantal vergunningen dat wordt uitgereikt per deelvoertuigencategorie; het minimum en maximum aantal deelvoertuigen per vergunning in elke deelvoertuigcategorie.

Deelsteps

Foto Stad Antwerpen 18 december 2020 persbericht

Antwerpen evalueerde de werking van de deelsystemen en hun gebruikscijfers. Daaruit bleek dat de deelsteps voldoende aanwezig moeten zijn in het gebied om hun uitbating commercieel interessant te maken. Daarom wordt het maximaal aantal steps op het grondgebied verhoogd van 2250 naar 3000. Daarnaast wordt de spreiding van de deelsteps verder verfijnd om het gebruik ervan buiten de Ring te stimuleren, en het evenwicht in het gebruik van de openbare ruimte beter te bewaren. Eerder was er vastgelegd dat per aanbieder maximaal 500 steps binnen de Ring geplaatst mochten worden. Nu wordt de ruimtelijke spreiding van de deelsteps aangepast en verdeeld over drie zones:

  • 30% van de vloot binnen de toeristische zone;
  • 30% van de vloot in het resterende gebied binnen de Ring;
  • 40% van de vloot buiten de Ring.

Uitbreidingen

Naar aanleiding van deze verfijning van het reglement besliste Poppy Mobility om zijn vloot uit te breiden met 350 deelsteps, waarmee ze op een totaal komen van 550 steps. Bird en Circ bundelen vanaf 2021 de krachten in Antwerpen en kiezen voor 1 type step (het moderne en robuuste grijze type step Bird 2) en 1 merk, namelijk Bird. Ook Bird zal 350 extra deelsteps inzetten, waarmee ze op een totaal komen van 1350 steps. Deze uitbreidingen zullen plaatsvinden in de loop van 2021 en zullen een betere spreiding doorheen de stad waarborgen. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Deze uitbreiding beantwoordt een bestaande behoefte. Deelmobiliteit is immers niet meer weg te denken uit Antwerpen. Het vormt een essentieel onderdeel van de bereikbaarheid van onze stad, en steeds meer mensen zijn er ondertussen mee vertrouwd. Tegelijk helpt de technologie ons ook enorm: de opties die mensen hebben, zijn steeds makkelijker en overzichtelijk terug te vinden.”